Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: de eigenaar van de website, Annette Fotografie;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op deze website die u thans bekijkt. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u per eMail aan Annette Fotografie info@annettefotografie.nl te worden verzocht.


2019 zit vol met acties en lotterijen!!
Houd de website, facebook pagina en instagram in de gaten!!

Maak een afspraak